Cases

Klant 1

De opdracht: bij een productiebedrijf de WM-aanvraag (Wet Milieubeheer) bij de toezichthouder (Provincie) verzorgen. Bij het starten van de procedure bleek dat veel zaken op VGM-Arbo gebied niet geregeld waren…

Gea heeft een paar dagen meegelopen op verschillende afdelingen in ons bedrijf, met veel mensen gesproken en heeft geconstateerd dat ons bedrijf in veel dingen niet voldeed aan de verplichte Arbo-wetgeving.

Op simpele maar doeltreffende manier heeft ze procedures in gang gezet, besprekingen georganiseerd en gehouden met management en ons personeel, een bedrijfsreglement opgesteld en uitgereikt en veel andere, uiteindelijk logische, aanpassingen ingevoerd. Uiteindelijk was de WM-aanvraag toen zo klaar en verkregen; immers alles was door het invoeren van een paar simpele formulieren en procedures helder en klaar…!

Klant 2

De opdracht: bij een recreatiebedrijf de financiële administratie zo inrichten dat maandelijkse rapportages geproduceerd konden worden en dat de rapportages ook de gevraagde cijfers lieten zien..

Gea is een gesprek aangegaan met onze (inmiddels niet meer) accountant en met onze medewerkster die de boekingen daadwerkelijk doet, daarna een gesprek gevoerd en tijdens dit gesprek bleek dat het helemaal niet zo moeilijk is om maandelijks een goed financieel overzicht te krijgen. Gea heeft het grootboekrekeningschema aangepast en duidelijk uitgelegd waarom e.e.a. zo geboekt moet worden.

Het blijkt dat we met weinig inspanningen meer zelf alle kosten, afschrijvingen, loonkosten ed. zelf kunnen boeken. Hierdoor hebben we maandelijks een beter overzicht en besparen we enorm op de accountantskosten. Uiteindelijk een offerte aangevraagd bij meerdere accountants en gekozen voor een accountant die meedenkt met ons bedrijf.

Klant 3

De opdracht: een gehele organisatieanalyse (bedrijfsscan); de eigenaar van een dienstverlenend bedrijf op MKB-niveau merkte dat hij de grip op zijn eigen bedrijf kwijtraakte en kreeg lichamelijke problemen door stress.

Ik ben een self-made ondernemer en raakte compleet gestrest omdat er veel zaken waren binnen mijn bedrijf waarvoor ik zelf niet de tijd en om eerlijk te zijn ook niet de kennis voor had. Ook heb ik met sommige werknemers al een hele lange werkrelatie waardoor ik het lastig vindt te zeggen wat ik graag wil en hoe ik vindt dat gewerkt moet worden.

Gea heeft bij ons het hele bedrijf doorgelicht, met alle werknemers gesprekken gevoerd en geïnventariseerd wat er wel/niet goed ging. Ze heeft voorstellen gedaan om het arbeidsproces te verbeteren; één van de belangrijkste dingen die ik geleerd heb is duidelijk te zijn. Duidelijk naar klanten d.m.v. het uitbrengen van een duidelijke offerte, duidelijkheid naar werknemers door het invoeren van een bedrijfsreglement en andere documenten, duidelijkheid in het geven van opdrachten/werkinstructies zodat de werknemers en ikzelf niet kunnen afwijken van de opdracht.

Na het invoeren van deze nieuwe systemen blijkt dat zowel ik als de werknemers het als zeer prettig ervaren dat er duidelijkheid is binnen ons bedrijf. Ook de klanten ervaren de reorganisatie als zeer positief!