Visie

Voor uw bedrijf/organisatie is het van groot belang om in te spelen op interne en externe omgevingsfactoren, de sterke kanten van uw werknemers te benutten, procedures te optimaliseren, uw bedrijf aan te passen aan de huidige wet- en regelgeving enz.. Daarom is het zinvol om een onafhankelijk/extern persoon in te huren om een organisatieanalyse/bedrijfsscan te laten uitvoeren: een check-up voor uw bedrijf.

Praktijkgericht werken, uitgaan van de sterke punten van het bedrijf/organisatie en heel erg belangrijk DUIDELIJKHEID verschaffen! In een bedrijf/organisatie zou meer duidelijkheid moeten zijn; in alle geledingen van een bedrijf, tussen verschillende afdelingen en niveaus in het bedrijf/organisatie, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer enz. Duidelijk aangeven wat verwacht wordt maar ook aangeven wat de andere partij kan/mag verwachten!

Het onderscheid met andere adviesbureaus is dat ik na het uitvoeren van een bedrijfsscan niet alleen de tekortkomingen/problemen vaststel, een duimdik rapport schrijf, maar praktijkgericht te werk ga met een gesprek met de opdrachtgever en aansluitend daadwerkelijk nieuwe, eenvoudig werkbare systemen implementeer. Zodat het niet alleen bij een advies blijft…!

G. Leferink, specialist in het begeleiden van ondernemingen bij het verbeteren van de bedrijfsvoering.